Cookie policy Mañana

Laatst herzien in maar 2023

Cookie policy Mañana

1. Wie zijn we?

1.1 Wij zijn NIM Consulting BV, met commerciële naam Mañana, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Karrestraat 81 A, 9160 Lokeren,en geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen met  ondernemingsnummer 0755.659.890 (“NIM Consulting”, “wij”, “ons”).

1.2 Wij bij NIM Consulting bieden marketing consultancydiensten aan.

1.3 Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“GDPR”) en de nationale uitvoeringswetgeving. In dit Cookiebeleid leggen we uit wat cookies zijn, wat de doeleinden ervan zijn en welke cookies we gebruiken. Meer informatie over uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten kunt u vinden in ons privacybeleid: https://manjana.be/privacy-policy/.

2. Wat zijn cookies?

2.1 Cookies zijn kleine gegevens of tekstbestanden die vanaf een website worden verzonden en op uw lokale computer worden opgeslagen. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden opgeslagen; sommige cookies zijn van technische aard (bijvoorbeeld om taalvoorkeuren op te slaan), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website volgen en opslaan om de gebruiker de best mogelijke gebruikerservaring te bieden).

2.2 De Belgische wet op de elektronische communicatie (uitvoering van de Telecommunicatiewet) bevat enkele bepalingen met betrekking tot cookies en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacyrichtlijn. Deze richtlijn houdt in dat elke EU-lidstaat een zekere beoordelingsvrijheid heeft met betrekking tot de cookiewetgeving.

3. Wat zijn de doeleinden van cookies?

3.1 NIM Consulting wil de gebruiker zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving en over de cookies die zij gebruiken. Cookies zijn voor ons van essentieel belang om elk bezoek aan de website te optimaliseren. Cookies onthouden bijvoorbeeld elke technische keuze die de gebruiker heeft gemaakt (bijv. keuzes met betrekking tot taal, nieuwsbrief, etc.) en helpen de gebruiker alle relevante diensten en suggesties aan te bieden. De cookies met hun verschillende doeleinden worden meer in detail beschreven in artikel 4 van dit Cookiebeleid.

3.2 Indien u onze website wenst te bezoeken, is het aanbevolen om cookies toe te laten. Indien u dit liever niet wenst, kunt u cookies uitschakelen door de browserinstellingen te wijzigen.

4. Welke cookies gebruikt NIM Consulting?

4.1 Om onze website te bezoeken, is het aanbevolen om cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon in te schakelen. Zonder ingeschakelde cookies kan NIM Consulting geen optimaal gebruik van onze website garanderen.

4.2 NIM Consulting maakt gebruik van zowel noodzakelijke als niet-noodzakelijke (analytische & marketing cookies). Als onze cookies worden geaccepteerd worden onderstaande niet-noodzakelijke cookies toegelaten:

– Google Analytics: tracking (https://www.google.com/policies/privacy/)

– Leadinfo (https://www.leadinfo.com/en/privacy/)

5. Contact

11.1 Als u vragen heeft over ons cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via nils@manjana.be.